Ingeniería 2.0 por la agricultura y los servicios · Atención al cliente: 661 93 56 94 · topografia@vertex-agroforestal.com

Avís legal i política ambiental

El present Avís Legal ha estat elaborat amb respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Identitat i titular de la web

Benvingut a la nostra web, som Vèrtex Agroforestal, SL, empresa liderada per Gustau Carrillo Mahiques. Som els propietaris d’aquesta web: vertex-agroforestal.com.

Les nostres dades de contacte són:

Denominació social: Vèrtex Agroforestal, SL
NIF: B25552373.
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 866, Foli 211, Full L-16.778, Inscrip 2a.
Adreça de contacte: C / Sant Ramon, 5 A 25001, Lleida (Espanya).
E-mail: topografia@vertex-agroforestal.com

Condicions d’Ús

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari del mateix (en endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, havent de llegir l’Usuari atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el Portal, ja que les seves condicions d’ús poden patir modificacions.

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que Vèrtex Agroforestal posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. No obstant això, alguns dels productes, serveis o continguts albergats en aquesta pàgina poden estar subjectes a contractació prèvia pel que a més, es regiran per les condicions generals i particulars de contractació. Si no està d’acord amb aquestes condicions legals ha d’abandonar aquesta pàgina web.

L’Usuari ha de fer un ús correcte de la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, havent de respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Reservat tots els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest web. En cap cas serem responsables de les opinions que els usuaris puguin deixar.

Tampoc es permeten comentaris promocionals, insultants o que vagin contra el bon to del web.

Exclusió de responsabilitat

Vèrtex Agroforestal no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. El Propietari ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l’estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament del web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l’usuari.

Enllaços

El Propietari declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta web. El Propietari no controlen ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou l’enllaç a les mateixes. No obstant això, la utilització d’enllaços a altres pàgines no suposa l’assumpció de cap responsabilitat, ni l’apropiació del contingut de les mateixes, sense que es pugui entendre que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis o informacions que es realitzin en elles. Els usuaris que utilitzen aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

Propietat intel·lectual dels continguts

Els continguts que alberga aquest lloc web, es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual, per la qual cosa no podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga.

Tots els noms propis de programes, sistemes operatius, equip maquinari etc., que apareixen en aquesta pàgina web són marques registrades de les seves respectives companyies o organitzacions.

Qualsevol ús comercial no autoritzat dels continguts d’aquest lloc web o la seva revenda queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de Vèrtex Agroforestal, de manera que l’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

* Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
* Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
* Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’accés i utilització de determinats apartats d’aquesta pàgina web, requereixen el previ registre com a usuari. No s’admet el registre d’usuaris menors d’edat. Un cop registrat al nostre web, podrà en qualsevol moment accedir, modificar o cancel·lar les dades tal com s’especifica en la Política de Privadesa.

POLÍTICA AMBIENTAL

Vèrtex Agroforestal, conscient de la importància del Medi Ambient, de la necessitat de la protecció, prevenció de la contaminació i l’ús sostenible dels recursos disponibles, es compromet a realitzar la seva activitat amb el màxim respecte pel seu entorn.

A aquest efecte, Vèrtex Agroforestal ha dotat els recursos necessaris per implementar els mecanisme necessaris i ha acordat els següents compromisos:

* Potenciar l’ús de la factura digital o factura electrònica en lloc del paper.
* Facilitar tota la documentació de les nostres activitats en format digital, en lloc del format paper.
* Optimització dels recursos naturals, intentant reduir al màxim possible el consum dels mateixos minimitzant el consum de recursos energètic i la generació de residus.
* Utilització dels recursos de manera eficient (aigua, energia, etc.).
* Selecció de proveïdors d’acord amb criteris ambientals i de seguretat coherents amb els adoptats per Vèrtex Agroforestal.

es_ESES