Ingeniería 2.0 por la agricultura y los servicios · Atención al cliente: 661 93 56 94 · topografia@vertex-agroforestal.com
Autovia Almacelles

Variante de Les Borges Blanques

N-240, P.K. 66+500 al 70+500. Pas superior, pantalles antisoroll, tancament de la variant de les Borges Blanques i obres accesories (MOYMAR S.A.). Duració 1 any. Aqust aobra onlou l’execució d’un pas sobre la N-240 per a l’accès de camions a l’abocador comarcal.  

Autovia Almacelles

Carretera C-13

Millora general. Vies de serevis i ordenació d’accessos. Carrtera C-13 del del PK 8+270 al 11+940. Tram: Lleida-Alcoletge.

es_ESES