Enginyeria 2.0 per l'agricultura i els serveis · Atenció al client: 661 93 56 94 · topografia@vertex-agroforestal.com

QGIS Avançat aplicat a l’Agricultura

Properament…

Classes on-line a través del COEAC https://www.agronoms.cat/

El programa del curs que ara et proposem està pensat com una continuació del “Curs d’Introducció al QGIS”. Com ja deus saber, QGIS és un programa lliure i gratuït que es caracteritza per disposar d’una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per gestionar la informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica.

Amb aquest curs es pretén usar els coneixements adquirits en el curs de introducció i ampliar-los amb l’ús de les potents eines d’anàlisi espaial ràster i vectorial de les que disposa per a poder fer: Anàlisi Geomorfològic i del Relleu, Perfils Longitudinals del terreny, Índexs de Vegetació, Anàlisi Hidrològica, Mapes de Distribució de variables d’interés, etc… per tal d’aplicar-los al maneig de la informació geogràfica en el món agrícola.

Podràs instal·lar el QGIS en el teu ordinador o portàtil i practicar amb ell des del primer moment.

HORARI

A determinar

LLOC

Barcelona i Lleida

OBJECTIUS DEL CURS

En el transcurs del curs tindrem l’oportunitat que l’usuari ampliï els seus coneixements del programa QGIS i conegui i utilitzi les seves eines d’anàlisi espaial i plugins de manera que pugui treure’n el màxim partit en l’exercici diari de l’activitat. L’Objectiu que ens hem marcat un cop finalitzat el curs de 16 hores és el d’aplicar el programa en diferents àmbits de tipus agrícola com ara: els mapes de sòls, el disseny del reg, la gestió de finques per part de cooperatives, comunitats de regants o empreses fructícoles, el control de plagues per part d’ADV’s, l’optimització del maneig de les finques amb eines de teledetecció, etc …

DURADA

El curs tindrà una durada de 16 hores.

PROGRAMA DEL CURS

1. Obtenció de mapes de pendents i orientacions de les finques.

2. Obtenció de mapes d’ombres i corbes de nivell.

3. Zonificació del reg en finca a partir d’un mapa de sòls.

4. Obtenció de la cota mitja d’una finca a partir d’un model digital del terreny per a la seva posta en reg. Així com també de les diferents parcel·les per a tenir un mapa amb els diferents pisos de reg.

5. Creació d’un perfil longitudinal del terreny (o perfil topogràfic).

6. Maneig de mapes de vigor del cultiu a partir d’imatges infraroges fetes amb avioneta/dron o satèl·lit (índex de vegetació).

7. Creació de la nostra base de dades de finques fusionant informació en Excel amb la informació gràfica del SIGPAC.

8. Disseny d’una plantació fruitera en finca.

9. Obtenció de mapes d’afecció per plagues a les finques.

10. Realització de sèries de mapes: a partir d’un parcel·lari i d’una plantilla tipus crear automàticament un mapa/fitxa de cada parcel·la i en format pdf.

11. Crear visualitzacions en 3D.

12. Ubicació de les estacions meteorològiques catalanes.

13. Adjuntar fotografies, pdf‘s o fitxers CAD a la nostra cartografia.

DESTINATARIS

Aquest curs està especialment indicat per a tècnics/enginyers que desenvolupen la seva activitat en el món agrícola i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació sobre el territori amb una orientació clarament rural, tant si són particulars: Empreses Fructícoles, Dissenyadors de Sistemes de Reg,… com serveis tècnics de la administració: Dept. d’Agricultura; o altres institucions com ara Cooperatives Agrícoles, Comunitats de Regants, ADV’s, Denominacions d’Origen, etc, … I a estudiants que vulguin consolidar els seus coneixements de SIG.

MÉS INFORMACIÓ, PREUS, DESCOMPTES, INSCRIPCIONS,… :

Barcelona: Col·legi Oficial Enginyers Agrònoms de Catalunya

Lleida: Fointec

Organitzador:

Software:

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

caCAT