Enginyeria 2.0 per l'agricultura i els serveis · Atenció al client: 661 93 56 94 · topografia@vertex-agroforestal.com

QGIS Avançat per a la gestió municipal i espais verds

Properament…

Presencial a Barcelona i Lleida

El programa del curs que ara et proposem està pensat com una continuació del “Curs d’Introducció al QGIS”. Com ja deus saber, QGIS és un programa lliure i gratuït que es caracteritza per disposar d’una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per poder gestionar la informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica (cartografia i base de dades).

Amb aquest curs es pretén usar els coneixements adquirits en el curs de introducció i ampliar-los amb l’ús de les potents eines d’anàlisi espaial ràster i vectorial de les que disposa QGIS, conèixer més cartografia existent a la xarxa totalment gratuïta, així com de base de dades espaials a les que s’hi pot connectar per tal de crear el nostre propi SIG Municipal que serveixi per a gestionar els serveis i equipaments, calcular rendiments, dur el manteniment i preparar ofertes de concursos tant des de el punt de vista del tècnic de l’ajuntament com del tècnic de l’empresa de serveis municipals.

QGIS és una eina molt potent que permet la georeferenciació de la informació que gestiona l’administració amb lo que ofereix moltes possibilitats en lo que a la gestió municipal es refereix.

HORARI

A determinar

DURADA

A determinar

LLOC

Barcelona o Lleida

OBJECTIUS DEL CURS

En el transcurs del curs tindrem l’oportunitat que l’usuari ampliï els seus coneixements del programa QGIS i conegui i utilitzi les seves eines d’anàlisi espaial i plugins de manera que pugui treure’n el màxim partit en l’exercici diari de l’activitat. L’Objectiu que ens hem marcat un cop finalitzat el curs és el d’aplicar el programa en diferents àmbits de tipus municipal per tal que els alumnes es puguin familiaritzar amb eines que els serveixin en un futur de forma genèrica per a diferents tasques possibles com ara: l’inventari del mobiliari municipal,  gestió d’espais verds, neteja de carrers, optimització de recollida d’escombraries, manteniment de camins, enllumenat, clavegueram, càlcul de rendiments, gestió de paviments, senyalització horitzontal i vertical, patrimoni arqueològic i arquitectònic, gestió d’àrees d’interès turístic, ubicació de serveis socials, habitatge, etc.

Es crearà un exemple de projecte SIG d’un municipi des de zero i es crearan i estructuraran algunes capes que representin alguns serveis municipals.

Es farà una breu aproximació a les potents, lliures i flexibles bases de dades PostgreSQL/PostGIS ideals per a automatitzar tasques com ara:  geoprocessos, alertes, traçabilitat, segmentació dinàmica, històrics, altes, baixes, etc., …

DESTINATARIS

Aquest curs està especialment indicat per a tècnics que desenvolupen la seva activitat en el món dels serveis municipals i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació/cartografia sobre el territori amb una orientació clarament municipal, tant si són particulars: empreses de jardineria, de neteja i recollida d’escombraries, manteniment de canonades d’aigua o clavegueram, gestors de residus, obres o qualsevol servei de tipus urbà, com serveis tècnics de l’administració: d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc., … I a estudiants que vulguin consolidar els seus coneixements de SIG en l’àmbit de l’urbanisme i la gestió de les infraestructures urbanes.

MÉS INFORMACIÓ, PREUS, DESCOMPTES, INSCRIPCIONS,… :

Barcelona: Col·legi Oficial Enginyers Agrònoms de Catalunya

Lleida: Fointec

 

 

Organitzador:

Software:

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

caCAT