Enginyeria 2.0 per l'agricultura i els serveis · Atenció al client: 661 93 56 94 · topografia@vertex-agroforestal.com
water

Disseny i gestió del reg

L'aigua un bé,
cada vegada més escàs

L’aigua de reg de qualitat és un bé escàs i cada vegada més car. Per això, l’ús eficient de l’aigua de reg disponible és clau en la rendibilitat de l’agricultura professional.

Beneficis de la gestió intel·ligent de l'aigua

L’òptima gestió del reg ens permet:

 • Reduir problemes derivats de l’excés i/o falta d’aigua.
 • Millor regulació del creixement vegetatiu del cultiu.
 • Maximització de la qualitat de la producció.
 • Optimització en la gestió del consum d’energia i fertilitzants
 • Millor control de la salinitat i l’erosió del sòl.
 • Controlar la duració dels polsos de reg.
 • Atenuar els cops de calor.
 • Refrescar el microambient.
 • Evitar el rentat de nitrats.
 • Evitar excessos d’aigua (anòxia).
 • Controlar la posició de les sals i fertilitzants.
 • Afavorir l’absorció de nutrients per al cultiu.

Vèrtex és empresa col·laboradora
de la xarxa ECH2OSYSTEM®

Que es una solució integral que proporciona recomanacions de reg, basades en la monitorització de la humitat del sòl, per a la gestió eficient de l’aigua de reg.

QUÉ FEM?

Serveis de disseny i gestió del reg

Modernització de comunitats de regants

Hem dissenyat i implementat la primera modernització d'una colectivitat al Canal d'Urgell.

Disseny de basses
i estacions de bombeig

Realitzem dissenys de basses de reg i el seu corresponent estudi de trencament i inundabilitat.

Disseny i sectorització del reg en la finca​

Sectoritzem del reg conseqüència lògica resultant dels condicionants topogràfics, propietats del sòl i hidràulics.

– Estudis i projectes de drenatges en àrees amb problemes d’entollaments o capes freàtiques altes.     

– Avaluació de la uniformitat de reg en sistemes de reg a pressió localitzat, aspersió i pivot.

– Estudis de sols (cartografia) per a sectorització de finques. 

– Disseny agronòmic i hidràulic de instal·lacions de reg.

Assessorament
i programació del Reg amb sensors de sòls

Monitoritzem l'aigua usada per al reg, així es produeix un estalvi considerable i una millora en la gestió del cultiu.

– Instal·lació  dels punts  de  control a la finca fent un estudi previ de les ubicacions més adequades.   

– Servei d’assessorament i programació del reg, processant les dades i avaluant la informació obtinguda de les sondes.   

– Generació d’una fitxa tècnica de reg personalitzada per cada punt de control i transmissió de la informació de forma periòdica.       

 

caCAT